در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «بدایة الحکمة و نهایة الحکمة» ارائه می‌شود.

این دو کتاب، کتب مربوط به مرحله شناخت فلسفه هستند.

عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

 

  • شماره مطلب: e-h-8

  • درباره مطلب:

محتوای این فایل پرسش و پاسخی است از جناب آقای استاد علیپور به زبان آذری بامحور فرق بین برخی از اصطلاحات فلسفی.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: