راهنمای بخش بصیرتی

باسمه تعالی

 

راهنمای استفاده از بخش بصیرتی پایگاه نموّ

 

ضرورتِ بصیرت داشتن و دارای چشم بینا بودن در مسائل اجتماعی، از مسائلی است که عقل سلیم و دین اسلام، به آن حکم می‌کند. بدون بصیرت، انسان، کارائی خود را از دست می‌دهد و ممکن است ضرر نیز بزند.

در صحنه‌های فتنه‌گون، نیاز بیشتری به بصیرت هست. آنچه مهم است روش کسب قوۀ فرقان و بصیرت است تا شخص بتواند به طور صحیح، حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به‌هنگام را انجام دهد.

پایگاه «نُمو» در بخش بصیرتی خود سعی دارد با ارائۀ یک روش منظم و منطقی، مباحث را در اختیار افراد قرار دهد و گام به گام و به طور تدریجی، زمینه را برای کسب بصیرت افراد، آماده کند.

تمام مطلب را از اینجا ببینید.