راهنمای بخش تزکیه‌ای

باسمه تعالی

 

راهنمای استفاده از بخش تزکیه‌ای پایگاه نموّ

 

مهمترین هدف خلقت و بعثت انبیا، تزکیه انسان‌ها معرفی شده است. تزکیه در یک جمله یعنی رسیدن از خودپرستی به توحید و خداپرستی. تک‌تک افراد، بایستی جاده تزکیه و عبودیت را طی کنند، فطرت توحیدی‌شان شکوفا شود و به لقاء اللّه برسند.

پایگاه «نُمو» در بخش تزکیه‌ای خود سعی دارد زمینه را برای استفادۀ معنوی افراد- از تمامی اقشار- فراهم کند و با استفاده از فرمایشات علمای ربانی، یک سیر منظم از مباحث را در اختیار افراد قرار دهد.

تمام مطلب را از اینجا ببینید.