مطالبات اخلاقی و فرهنگی مقام معظم رهبری از حوزه علميه

باسمه تعالی

حضرت امام خامنه‌ای در دیدارهای مختلف با مسئولین حوزه علمیه و طلاب و روحانیون، دیدگاه و نظرات خود را در خصوص امر تهذیب و تزکیه طلاب بیان فرموده اند. بخشی از این نظرات و مطالبات معظم له، گردآوری و تنظیم شده است که در اختیار عموم قرار می گیرد.

نسخه الکترونیک متن را از اینجا دریافت کنید.