سیر مطالعه ادعیه صحیفه سجادیه

🔰سیر مطالعه ادعیه صحیفه سجادیه

✍️جهت سهولت قرائت دعاهای صحیفه سجادیه، یک سیر (به لحاظ محتواهای پرکاربرد) تنظیم شده است تا مخاطب ابتدا با دعاهایی روبرو شود که کاربرد بیشتری در زندگی او دارد و فهم مضامین آن راحت‌تر است.

🔻این سیر در چهار بخش زیر تنظیم شده است:

➖اخلاق و تربیت
➖ادعیه در گرفتاری‌ها
➖ادعیه مربوط به دیگران
➖ادعیه مربوط به ایام

📎تدوین: پایگاه نُمو