خلاصه و چکیده ای از کتاب گناهان کبیره

📔خلاصه و چکیده ای از کتاب گناهان کبیره

✍️ تألیف آیت الله شهید دستغیب(ره)