بیانات در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت دوازدهم

🔰 متن کامل بیانات در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت دوازدهم

📆 تاریخ: 1400/05/06