در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «البهجة المرضیة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

ششمین پنج تن آل عبا

  • شماره مطلب: e-n-64

  • درباره مطلب:

بنای پایگاه نمو در طرح این نمونه از محتوا درگیر کردن شما عزیزان با یک سؤال علمی جهت رصد تسلط خودتان بر دروس است. البته سطح این تمارین یکسان نیست. در این فایل شما بایست به یک پرسش ادبی که جنبه کاربردی دارد، پاسخ بدهید. در فایل pdf، تمرین و پاسخ صوتی باهم ارائه شده‌اند. توجه داشته باشید که جهت استفاده از فایل صوتی در سیستم عامل‌های مختلف، بایست نرم‌افزار اجرای فایلتان قابلیت نشان دادن گزینه Attachments را در فایل pdf داشته باشد.


  • دریافت:
  • برچسب: