در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «البهجة المرضیة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

فرق معنایی دو تعبیر قام لها و قام الیها

  • شماره مطلب: e-n-68

  • درباره مطلب:

دقت حضرت امام خامنه‌ای به روایت حجة الاسلام ناصر رفیعی


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: