در این بخش، کتاب «درسنامه نحو» که اولین کتاب در مرحلۀ آشنایی با علم نحو است، به ترتیب مباحث کتاب، تدریس می‌شود. صوت‌های تدریس متعلق به حجة‌الاسلام آقای شیروانی می‌باشد. در تدریس این کتاب- با توجه به سطح کتاب- سعی شده تا مطالب به صورت روان و در حد آشنایی ارائه شود. لذا از پرداختن به مباحثی که در کتب بالاتر ارائه شده، پرهیز گردیده است تا ذهن محصِّل مشوش نشود و بتواند انس خوبی با علم نحو پیدا کند.

آشنایی بااصطلاحات_۱

  • شماره مطلب: e-n-47

  • درباره مطلب:

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: