در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «البهجة المرضیة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

تفاوت نعت، خبر، حال

  • شماره مطلب: e-n-56

  • درباره مطلب:

در این فایل به طور خلاصه حقیقت و غرض و تفاوت نعت و خبر و حال را مشاهده میکنید.


  • دریافت:
  • برچسب: