در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «مغنی الاریب» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

فاء توهّم معنای شرط

  • شماره مطلب: e-n-24

  • درباره مطلب:

آش نحورده و دهان سوخته شنیده‌اید. می‌گویند عرب گاهی ادات شرط نمی‌آورد ولی کلامش بوی معنای شرط می‌دهد. در این فایل، نمونه هایش را مشاهده فرمایید.


  • دریافت:
  • برچسب: