در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «دانش منطق» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

جوسازی رسانه‌ای، مصداق وسواس خناس در جامعه

  • شماره مطلب: e-m-132

  • درباره مطلب:

 


  • دریافت:
  • برچسب: