در این بخش، وظایف یک مدیر توحیدی بیان می‌شود. دو مؤلفه مهم در تشکیلات، مدیر و اعضای تشکیلات است. هر کدام وظایفی دارند که از کتاب و سنّت استفاده می‌شود.

دو اصل مهم در مدیریت تشکیلات

  • شماره مطلب: m-t-94

  • درباره مطلب:

در این فایل تصویری استاد رحیم پور ازغدی با شرح حدیثی از امام علی علیه السلام به مساوی برخورد نکردن مدیر یک مجموعه با کادر زیر مجموعه خود می پردازد این فایل تولیدی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان می باشد


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: