در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «جواهرالبلاغة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

مژده به گنهکاران!

غرضی غریب از شیخ اعظم (ره) در تقیید به تأکید

فصل بین دو فصل

فقط الوهیت فرعون!

جزوه بلاغت

توضیحی در باب استعمالات متداخلة الاغراض

تفاوت «ائتلاف اللفظ للمعنی» با «واج‌آرایی»

حساسیت نسبت به غلو

تخت حسن و سپاه عشق

دست لطف حق در آستین جلال

نام خدا نباشد، فسق است

نظریه وجود فشار در هوا و تشبیهی قرآنی

افاده ثبوت در اسم فاعل با قرینه

معنای «علم الساعة» بودن حضرت عیسی علیه‌السلام

رفع تناقض در دو عبارت نهج البلاغه

یکی از دو آرایه

خمّار غم‌خوار

همه از ادای حقوق پدر و مادر عاجزیم

نمونه هایی برای حسن تعلیل

علت اظهار فی مقام الاضمار در «مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ‏» چیست؟

هر بیت، یک مراعات النظیر

جناسی زیبا از خواجه کمال غیاث شیرازی

اغراض وضع اسم ظاهر به جای ضمیر

تأملی در وجه شبه حدیث «المؤمن مرآة المؤمن»

تطبیقاتی برای فصل و وصل همراه با تبیین

استغفار؛ راه نجات از بوی بد گناهان

علت دخول «لام» بر «صمد» در «الله الصمد» چیست؟

إسناد اعمال و امور به خداوند، حقیقی است نه مجاز!

توضیح تشبیه دین حق به نور

غرضی غریب از شیخ اعظم (ره) در تقیید به تأکید

  • شماره مطلب: e-b-87

  • درباره مطلب:

شیخ اعظم قدس سره در ذیل بررسی حدیث شریفی در مبحث شبهه محصوره بدون اینکه تصریح به اصطلاحی بکنند از مباحث ادبی ظریفی بهره برده اند.


  • دریافت:
  • برچسب:

]