مهارتی

مهارتی

📚 این جزوه 35 صفحه‌ای، مروری دارد بر نگاه مقام…

جزوه خلاصه راهنمای ویرایش

یکشنبه, 06 تیر 1400 19:20
✍️ این جزوه برای کسانی که به دنبال قواعد ویرایش…

فرآیند مدیریت تابلوی مسجد

یکشنبه, 06 تیر 1400 12:22
✍️سرفصلهای مربوط به اینکه چگونه در مسجد، یک تابلو راه…