در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «جواهرالبلاغة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

  • شماره مطلب: e-n-23

  • درباره مطلب:

زمخشری سنگی در چاهی انداخته و حالا ... . آیا حروف تنفیس دلالت بر قطعیت دارند؟ کلام برخی از ادبا و مفسرین را بنگرید و جمع‌بندی برخی از مدرسین امروز ادبیات حوزه را.


  • دریافت:
  • برچسب: