در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «جواهرالبلاغة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

هلک من لیس له حکیم یرشده

مراتب شدّت اتصاف موصوف به صفت

غرض از عدم عدول!!!

تفاوت دلالت تضمنی و التزامی با دلالت در استعمالات مجازی

سؤال تصدیقی یعنی طلب علم به ثبوت شیء لشیء

استعمال هیأت فعل و مشتقاتش در معنای جامع اسناد بین مفعول به و مفعول مطلق

نکاتی از مسائل علم معانی در دعای هفتم صحیفه سجادیه

تمارینی جهت نکته‌یابی تقدیم و تأخیر در آیات قرآن

رابطه تشبیه با تقیید

بررسی تطبیقی استعاره در ماده «سلخ»

دلالة استخدام الصيام لا الصوم في الايه 183 سورة البقرة

تمارینی برای مسائل علوم بلاغی در فقراتی از خطبه فدکیه

استعاره مجاز لغوی است یا عقلی؟

استعاره در اعلام

تحلیلی بلاغی در مورد افعال ناسخه

دوازده تطبیق قرآنی برای قصر افراد

الحاشیة علی المطول

شروح التلخیص-ج4

شروح التلخیص-ج3

شروح التلخیص-ج2

شروح التلخیص-ج1

بلاغة الکلمة في التعبیر القرآني

خطر رذیله مکر در قرآن با استفاده از علم معانی

بررسی برخی استعمالات غیر معهود در ادبیات عرب در دعای عرفه

دلالت سین و «سوف» بر تاکید در برخی از تفاسیر و نحویون

دلالت سین و «سوف» بر تاکید در برخی از تفاسیر و نحویون

  • شماره مطلب: e-n-23

  • درباره مطلب:

زمخشری سنگی در چاهی انداخته و حالا ... . آیا حروف تنفیس دلالت بر قطعیت دارند؟ کلام برخی از ادبا و مفسرین را بنگرید و جمع‌بندی برخی از مدرسین امروز ادبیات حوزه را.


  • دریافت:
  • برچسب: