در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «درآمدی بر لغت‌شناسی» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

  • شماره مطلب: e-l-21

  • درباره مطلب:

محتوای این فایل ترکیبی است از تطبیق برخی از راه های کشف معنای موضوع له الفاظ در پیرامون واژه «عَرْف» همراه جمع بندی.


  • دریافت:
  • برچسب: