در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «درآمدی بر لغت‌شناسی» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

  • شماره مطلب: e-l-20

  • درباره مطلب:

صوتی است از حجةالاسلام عبدالاحد قراری در بیان برخی از تفاوت‌های واژگان «نور»، «سنا» و «ضیاء»


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: