در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «البهجة المرضیة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

توجیهی برای آمدن «فاء» جواب

الفاظ مشترک با دو معنای استقلالی و ربطی

خبر غیبی از حکمرانی مروان بن حکم

هنرنمایی ابن مالک در بیت اول باب فاعل از الفیه

پاداش روزه‌دار

جزوه نموداری سیوطی

توضیحی مختصر در فرق بین نعت و عطف بیان

فرق معنایی دو تعبیر قام لها و قام الیها

تنعّم جاودانه اهل بهشت

امیر مؤمنان علی (ع)، همیشه مظلوم تاریخ

ششمین پنج تن آل عبا

«تَدیل» منصرف است یا غیرمنصرف؟

مضاف و دخول الف و لام

نقش مباحث علم معانی در شناخت اعراب

توضیح عبارت «و يكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف‏ ... »

«مفعول له» در یک نگاه

متن کامل الفیه‌ی ابن مالک

فرق علم جنس با علم شخص

توضیح عبارت «و قد ینوب عنه ما علیه دل‏»

وجه انفصال ضمیر در امثال «خلتنی ایاه»

تأثیر تعیین نوع عطف در فهم معنای روایت فقهی

مکررات المدرّس (شرح البهجة المرضیة)- ج2

مکررات المدرّس (شرح البهجة المرضیة)- ج1

استثنای مفرغ در کلام موجب

علت نصب «حَمَّالَةَ » در آیه «وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ‏» چیست؟

نقش واژه «عَینک» در حدیث «لا تنظر عينك إلى كل مفتون بها »

توجیهی برای آمدن «فاء» جواب

  • شماره مطلب: e-n-96

  • درباره مطلب:

در این فایل، حجةالاسلام قراری وجه وجوب آمدن «فاء» جوابیه در برخی از جمل جواب شرط را توضیح داده اند.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: