در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «مکاسب محرمه» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

فروش جنس معیوب باید همراه اعلام باشد!!!

  • شماره مطلب: e-f-88

  • درباره مطلب:

🔷 بنای پایگاه نمو در طرح این نمونه از محتوا درگیر کردن شما عزیزان با یک سؤال علمی جهت رصد تسلط خودتان بر دروس است. در این فایل pdf شما بایست به یک تمرین بلاغی که جنبه کاربردی دارد، پاسخ بدهید. در فایل دریافتی، تمرین به‌ همراه پاسخ در قالب یک فایل صوتی با هم ارائه شده‌اند.
📌 توجه داشته باشید که جهت استفاده از فایل صوتی در سیستم عامل‌های مختلف، بایست نرم‌افزار اجرای فایلتان، قابلیت نشان دادن گزینه Attachments را داشته باشد.


  • دریافت:
  • برچسب: