در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه نوزدهم

 

  • شماره مطلب: e-o-623

  • درباره مطلب:

1-دلالات شرعی مشترک 

2-معنای مماده امر

3-دلایل وضع ماده امر بر وجوب

4-معنای صیغه امر

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: