در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه بیست و سوم

  • شماره مطلب: e-o-627

  • درباره مطلب:

 

1-قرینه حکمت

2-اشکال قرینه حکمت و جواب آن

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: