در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه بیست و چهارم

  • شماره مطلب: e-o-628

  • درباره مطلب:

 

1-فرق عملی بین نظریه قرینه حکمت و وضع

2-اطلاق در معانی حرفیه

3-علت اختلاف بزرگان

4-کاربردی کردن نزاع

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: