در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه بیست و چهارم

  • شماره مطلب: e-o-628

  • درباره مطلب:

 

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: