در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه هجدهم

  • شماره مطلب: e-o-622

  • درباره مطلب:

1-تنوع مدلول تصدیقی (نظر مرحوم شهید صدر و آقای خوئی)

2-ارتباط موضوع درس با کارهای تشکیلاتی

3-چگونگی تشخیص مسائل علم اصول از طریق مبانی هر بزرگوار

4-فرق جمله ناقصه با جمله تامه

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: