در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «رسائل» فرائد الاصول ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

نظری خاص در باب سرایت اجمال از مفهوم خاص به عام

  • شماره مطلب: e-o-88

  • درباره مطلب:

محتوای این فایل نقل کتبی و شفاهی حجةالاسلام قراری است از برخی از بزرگان حوزه علمیه.


  • دریافت:
  • برچسب: