در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «بدایة الحکمة و نهایة الحکمة» ارائه می‌شود.

این دو کتاب، کتب مربوط به مرحله شناخت فلسفه هستند.

عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

 

  • شماره مطلب: e-h-1

  • درباره مطلب:

آشنایی با تاریخچه یک علم در یافتن انگیزه برای تحصیل آن بسیار مؤثر بوده و موجب لذت و انس با آن علم می‌گردد. فلسفه نیز از این حکم مستثنا نیست. در این فایل قدمت این علم در دو شاخه بررسی شده است؛ یک محتوای این علم که سابقه‌ای به قدمت بشر دارد و از جنبه فطری و طبعاً قرآنی و روایی قابل رصد است و دیگر تدوین این علم. توضیح بیشتر را در فایل بخوانید.


  • دریافت:
  • برچسب: