در این بخش، مباحث تحقیقی پژوهشی مرتبط با کتاب «بدایة الحکمة و نهایة الحکمة» ارائه می‌شود.

این دو کتاب، کتب مربوط به مرحله شناخت فلسفه هستند.

عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

 

  • شماره مطلب: e-h-5

  • درباره مطلب:

در این فایل احتمالی در معنای یک روایت از وجود مقدس امیرمؤمنان علیه‌السلام در مورد توقع و انتظار و قطعیت تحقق آن مطرح شده که برگرفته از «قاعده المعدوم لا یخبر عنه» است.


  • دریافت:
  • برچسب: