مرحوم علامه طباطبایی رحمه‌الله بعد از بازگشت از نجف و طی سکونت ده ساله در آذربایجان لب و عصاره آنچه را که از معرفت در محضر بزرگان و خصوصاً آیةالحق آقای سید علی قاضی (عطّرالله‌مرقده) کسب نموده بودند، در چند رساله با عبارات موجز به رشته تحریر درآوردند که رسائل الانسان (الانسان قبل الدنیا، الانسان في الدنیا، الانسان بعد الدنیا) از آن مواردند.
در این بخش تدریس رساله اول را توسط حجةالاسلام عبدالاحد قراری مشاهده می‌کنید.
لازم به‌ذکر می‌باشد که الگوی کلاس در بسیاری از موارد، ارائه یک سری تحقیقات اولیه و یا ایده‌ها است که طی ارائه و یا در جلسات بعد -چنانچه لازمه فضای تحقیق و پژوهش است- مطالب دچار نقد و اصلاح می‌گردد.
باتوجه به جریان دوره کلاس، فایل‌ها به‌تدریج تکمیل خواهند شد انشاءالله.

جلسه بیست و پنجم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (5)

جلسه بیست و هفتم: پرسش و پاسخ

جلسه بیست و ششم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (4)

جلسه بیست و پنجم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (3)

جلسه بیست و چهارم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (2)

جلسه بیست و سوم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (1)

جلسه بیست و دوم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (4)

جلسه بیست و یکم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (3)

جلسه بیستم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (2)

جلسه نوزدهم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (1)

جلسه هجدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (10)

جلسه هفدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (9)

جلسه شانزدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (8)

جلسه پانزدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (7)

جلسه چهاردهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (6)

جلسه سیزدههم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (5)

جلسه دوازدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (4)

جلسه یازدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (3)

جلسه دهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (2)

جلسه نهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (1)

جلسه هشتم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (4)

جلسه هفتم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (3)

جلسه ششم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (2)

جلسه پنجم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (1)

جلسه چهارم: مقام نورانی انسان

جلسه سوم: سلسله صوادر از حق اول تعالی شأنه (2)

جلسه دوم: سلسله صوادر از حق اول تعالی شأنه (1)

جلسه اول: کمال انسان

جلسه بیست و ششم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (4)

  • شماره مطلب: e-k-126

  • درباره مطلب:

الرسائل التوحيدية، ص: 164


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب:

 ، ، ،