مرحوم علامه طباطبایی رحمه‌الله بعد از بازگشت از نجف و طی سکونت ده ساله در آذربایجان لب و عصاره آنچه را که از معرفت در محضر بزرگان و خصوصاً آیةالحق آقای سید علی قاضی (عطّرالله‌مرقده) کسب نموده بودند، در چند رساله با عبارات موجز به رشته تحریر درآوردند که رسائل الانسان (الانسان قبل الدنیا، الانسان في الدنیا، الانسان بعد الدنیا) از آن مواردند.
در این بخش تدریس رساله اول را توسط حجةالاسلام عبدالاحد قراری مشاهده می‌کنید.
لازم به‌ذکر می‌باشد که الگوی کلاس در بسیاری از موارد، ارائه یک سری تحقیقات اولیه و یا ایده‌ها است که طی ارائه و یا در جلسات بعد -چنانچه لازمه فضای تحقیق و پژوهش است- مطالب دچار نقد و اصلاح می‌گردد.
باتوجه به جریان دوره کلاس، فایل‌ها به‌تدریج تکمیل خواهند شد انشاءالله.

جلسه چهل و هشتم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (7)

جلسه چهل و هفتم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (6)

جلسه چهل و ششم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (5)

جلسه چهل و پنجم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (4)

جلسه چهل و چهارم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (3)

جلسه چهل و سوم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (2)

جلسه چهل و دوم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (1)

جلسه چهل و یکم: رابطه عوالم امر و خلق (5)

جلسه چهلم: رابطه عوالم امر و خلق (4)

جلسه سی‌ و نهم: رابطه عوالم امر و خلق (3)

جلسه سی‌ و هشتم: رابطه عوالم امر و خلق (2)

جلسه سی‌ و هفتم: رابطه عوالم امر و خلق (1)

جلسه سی‌ و ششم: نظر جدید مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (6)

جلسه سی‌ و پنجم: نظر جدید مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (5)

جلسه سی‌ و چهارم: نظر جدید مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (4)

جلسه سی‌ و سوم: نظر جدید مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (3)

جلسه سی‌ و دوم: نظر جدید مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (3)

جلسه سی‌ و یکم: نظر جدید مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (2)

جلسه سی‌ام: نظر جدید مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (1)

جلسه بیست و نهم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (6)

جلسه بیست و هشتم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (5)

جلسه بیست و هفتم: پرسش و پاسخ

جلسه بیست و ششم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (4)

جلسه بیست و پنجم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (3)

جلسه بیست و چهارم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (2)

جلسه بیست و سوم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در رساله الانسان (1)

جلسه بیست و دوم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (4)

جلسه بیست و یکم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (3)

جلسه بیستم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (2)

جلسه نوزدهم: نظر مصنف (ره) در باب خلق و امر در المیزان (1)

جلسه هجدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (10)

جلسه هفدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (9)

جلسه شانزدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (8)

جلسه پانزدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (7)

جلسه چهاردهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (6)

جلسه سیزدههم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (5)

جلسه دوازدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (4)

جلسه یازدهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (3)

جلسه دهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (2)

جلسه نهم: «استظهار» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام (1)

جلسه هشتم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (4)

جلسه هفتم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (3)

جلسه ششم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (2)

جلسه پنجم: بررسی معنای موضوع‌له ماده «خ ل ق» (1)

جلسه چهارم: مقام نورانی انسان

جلسه سوم: سلسله صوادر از حق اول تعالی شأنه (2)

جلسه دوم: سلسله صوادر از حق اول تعالی شأنه (1)

جلسه اول: کمال انسان

جلسه چهل و هفتم: رابطه عوالم امر و خلق؛ تدبیر و عرش (6)

  • شماره مطلب: e-k-147

  • درباره مطلب:

الرسائل التوحيدية، ص: 165 این جلسه به بررسی یک حدیث به‌عنوان حل تکلیف درس سابق گذشت.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: