تربیت نفس نیاز به استاد مجتهد، دارد و ندارد!

  • شماره مطلب: e-w-20

  • درباره مطلب:

در این فایل که توسط حجةالسلام قراری ارائه شده، به این سوال پاسخ داده شده است که آیا در سلوک، به استاد مجتهد نیاز داریم؟

پاسخ، تفصیلی نیست و به زبان آذری ادا شده است.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: