پیرامون هویت و مسیر طلبگی

  • شماره مطلب: e-w-19

  • درباره مطلب:

در این فایل که توسط حجةالسلام قراری ارائه شده است، به بررسی هویت طلبگی پرداخته شده. اما نه با این رویکرد که پاسخ داده شود به این‌که هویت طلبه چیست؟ بلکه با این رویکرد که راه‌هایی برای مخاطبین ارائه شود که در صورت پیمودن آن راه با تفکر و تتبع، خود به پاسخ سؤال برسند.

البته گوینده سعی کرده‌است که در هر کدام از این راه‌ها مقداری از مسیر را با مخاطب خود طی بکند تا مخاطب راحت‌تر بتواند با پیمودن این چهار مسیر پاسخ سؤال را پیدا نماید.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: