در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (11) - بررسی ادبی سوره قریش، آیه1، بخش2

  • شماره مطلب: e-w-11

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

نحوه شروع سوره

بررسی ماده و هیئت ایلاف

فرق باب افعال و تفعیل

اضافه ایلاف به قریش


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: