در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (12) - بررسی ادبی سوره قریش، آیه1 و 2

  • شماره مطلب: e-w-12

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

نقش ایلافهم؟

ابهام آفرینی در نوع تعبیر در آیه1و2

بررسی متعلق لإیلاف با توجه به سوره فیل


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: