در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (13) - بررسی ادبی سوره قریش، آیه2 و 3

  • شماره مطلب: e-w-13

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

اضافه رحلة به شتاء و صیف

معنای فاء

متعلق لإیلاف چیست؟

غرض از اضافه رب به هذا البیت


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: