در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (14) - بررسی ادبی سوره قریش، آیه3 و 4

  • شماره مطلب: e-w-14

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

استفاده حصر از اضافه ربّ به هذا

الف و لام در البیت

تناسب بین ربّک با ربّ هذا البیت

فرق اطعمهم من جوع با اغنیهم من جوع

نوع مِن در اطعمهم من جوع


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: