در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (3) - بررسی ادبی سوره فیل، آیه1، بخش3

  • شماره مطلب: e-w-3

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

نظریه عدم ترادف در قرآن

معنای حقیقی «رؤیة»

نظریه روح معنا

انواع «کَیفَ»

نقش »کَیفَ»

غرض از گزینش «فَعَلَ» به جای «عَمِلَ»

غرض از اسناد «فَعَلَ» به «رَبّ»


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: