در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (5) - بررسی ادبی سوره فیل، آیه1، بخش5

  • شماره مطلب: e-w-5

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

معنای باء

بررسی واژه أصحاب

غرض از گزینش «اصحاب» به جای فیّال و ارباب

نوع الف و لام در الفیل

مراد از فیل

موسیقی حروف فاء و لام در الفیل


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: