در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (6) - بررسی ادبی سوره فیل، آیه2، بخش1

  • شماره مطلب: e-w-6

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

غرض از تکرار استفهام

بررسی ماده و هیئت «کید»

بررسی غرض از گزینش «تضلیل»

اضافه کید به هُم

تنوع در تعبیر استفهامیه


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: