در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (7) - بررسی ادبی سوره فیل، آیه2، بخش2

  • شماره مطلب: e-w-7

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

معناشناسی «جعل»

معناشناسی «تضلیل»

معناشناسی «کید»

پاسخ به شبهه عدم فصاحت «تضلیل»


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: