در این بخش، صوت و یا فیلم سخنرانیهای علمی، گفتگوهای علمی، نشست علمی، میزگردها و مناظرات علمی مرتبط با دروس حوزوی درج می‌گردد.

جلسه (8) - بررسی ادبی سوره فیل، آیه3

  • شماره مطلب: e-w-8

  • درباره مطلب:

سلسله جلسات بررسی ادبی سوره فیل و قریش توسط حجة الاسلام جوان

 

عناوین مهم این فایل عبارتند از:

نوع «واو» چیست؟

معناشناسی «أرسل»

علت تعبیر با ماضی «أرسل»

بررسی واژه «طیر» و «أبابیل»

غرض از تنکیر «طیر»


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: