در این بخش، شرح و توضیح علمیِ احادیث و دعاهای مختلف - که در منابع گوناگون حدیث و دعا آمده اند- ارائه می شود.

تفکر، مشورت، دوراندیشی و اقدام

  • شماره مطلب: e-d-3

  • درباره مطلب:

در این فایل، حجةالاسلام عبدالاحد قراری با استفاده از روایت علوی «تفكّر قبل أن تعزم و شاور قبل أن تقدم و تدبّر قبل أن تهجم‏» به ترسیم مراحل انجام یک فعالیت خطیر پرداخته‌اند. (غرر الحكم و درر الكلم، ص: 322)


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: