در این بخش، شرح و توضیح علمیِ احادیث و دعاهای مختلف - که در منابع گوناگون حدیث و دعا آمده اند- ارائه می شود.

تمتّع از جوانی

  • شماره مطلب: e-d-8

  • درباره مطلب:

در این فایل، بیاناتی از مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای «مدظلّه» را مشاهده می‌فرمایید که به ترسیم معنای جامعی از معنای اطاعت الهی پرداخته‌‌اند.


  • دریافت:
  • برچسب: