در این بخش، تفسیر موضوعی قرآن، به تفکیک آیه‌های قرآن- از شخصیت‌های مختلف- ارائه می‌گردد.

  • شماره مطلب: e-t-34

  • درباره مطلب:

در تفسیر شریف المیزان، مفسر کبیر علامه طباطبایی «ره» در ذیل آیه چهل و چهارم سوره فرقان دو وجه برای گمراه‌تر بودن کفار از چهارپایان ذکر کرده‌اند. در این فایل، با توجه به ورود همین آیه از قرآن در کتاب صحیفه سجادیه ترجیحی بین آن دو وجه صورت گرفته است.


  • دریافت:
  • برچسب: