در این بخش، مطالب آموزشی که مربوط به اولین مرحله از قرائت قرآن (روخوانی و روانخوانی) است، ارائه می شود. سعی بر این است که مخاطب در کمترین زمان و راهکارهای مناسب، فرا بگیرد و بر قرائت قرآن مسلط شود.

  • شماره مطلب: m-f-75

  • درباره مطلب:

در این فایل صوتی، حجة الاسلام آقای جوان، مطالبی را در خصوص روشهای عملی که میتواند در تقویت روخوانی و روانخوانی کمک کند، ارائه می کند.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: