یکی از ابزار پرکاربرد در طراحی، تصاویر و عکس های خام هستند. استفاده از عکس در طراحی، تأثیر متن را چندبرابر می کند و گاهی خود عکس، تأثیر هزاران متن را دارد. لذا یکی از دغدغه های جدی طراحان، دسترسی به تصاویر مورد نظر خود است که از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار باشد.

جستجوی تصویر مطلوب در میان میلیون ها تصویر در اینترنت، اگر کار ساده ای باشد، وقت گیر نیز هست. مضاف بر اینکه جستجوگر تصویر، ممکن است تصاویر زیاد دیگری را نیز ببیند که نباید ببیند. از این رو در این بخش، در حد امکان سعی می شود تا تصاویر پرکاربرد و باکیفیت بالا در اختیار طراحان انقلابی قرار گیرد.

تصویر قرآن 6

  • شماره مطلب: m-h-89

  • درباره مطلب:

فایل با کیفیت تصویر قرآن روی رحل را از طریق پیوند زیر می‌توانید دریافت کنید.


  • دریافت:
  • برچسب: