فونت یا Font به مجموعه حروفی که با رابطه‌های گرافیکی، تصویر نوشتاری یک زبان را نشان می‌دهند، فونت گفته می‌شود. در زبان فارسی کلمه قلم به جای فونت استفاده می‌شود. آشنایی با مجموعه و انواع فونت‌ها و استفادۀ بجا از آنها، در خلق طرح‌های مؤثر و خلاق، ضرورت دارد. در این بخش به معرفی و کارکرد فونتهای مهم پرداخته و ارائه می‎دهیم.

فونت ثلث

  • شماره مطلب: m-h-83

  • درباره مطلب:

فونت "ثلث" با عنوان فونت رسم‌الخط ایرانی – اسلامی مشهور شناخته می‌شود. این فونت در کارهای تایپوگرافی و ادعیه نویسی و خطاطی قرآن و حدیث بیشتر استفاده می شود.


  • دریافت:
  • برچسب: