فونت یا Font به مجموعه حروفی که با رابطه‌های گرافیکی، تصویر نوشتاری یک زبان را نشان می‌دهند، فونت گفته می‌شود. در زبان فارسی کلمه قلم به جای فونت استفاده می‌شود. آشنایی با مجموعه و انواع فونت‌ها و استفادۀ بجا از آنها، در خلق طرح‌های مؤثر و خلاق، ضرورت دارد. در این بخش به معرفی و کارکرد فونتهای مهم پرداخته و ارائه می‎دهیم.

فونت نستعلیق

  • شماره مطلب: m-h-104

  • درباره مطلب:

فونت "نستعلیق" با عنوان فونت رسم‌الخط ایرانی شناخته می‌شود. این فونت در کارهای تایپوگرافی و شعرنویسی بیشتر استفاده می شود.


  • دریافت:
  • برچسب: