از آنجائیکه تشکیلات مورد بحث، تشکیلات اسلامی و توحیدی است، لذا رعایت اخلاق، جزء جدایی‌ناپذیر آن است. با کمترین کم‌توجهی به اخلاق در کار تشکیلاتی، کل کار و مجموعه، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بخشی از کار و حتی کل کار، اثر مطلوب را نخواهد داشت. در اینجا، مطالب مربوط به اخلاق تشکیلاتی بیان می‌شود.

  • شماره مطلب: m-t-68

  • درباره مطلب:

در این فایل صوتی استاد رحیم پور ازغدی دوری کردن از کینه شخصی را در فعالیت های مبارزاتی و جمعی طبق سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) بیان می کنند


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: