روش مطالعه و تندخوانی- سطح آشنایی

باسمه تعالی

در فایلهای زیر با روش مطالعه و تندخوانی در سطح مقدماتی آشنا میشوید.

مدرّس این دوره، حجة الاسلام جوان است.

در حقیقت این مجموعه، به نام «نظام مطالعه ماندگار» مزیّن است و تندخوانی نیز یکی از سرفصلها است.

 

مهمترین سرفصلهای فایلها عبارتند از:

  • نحوه کار با کتاب
  • نحوه یادداشت برداری
  • تندخوانی
  • تقویت حافظه
  • مرور

 

 فایلها را به ترتیب زیر دریافت کنید:

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم